GIỚI THIỆU CHUNG

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ – VINASA WEBINAR Series là chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức. Chương trình với mục đích Chia sẻ Thông tin – Giới thiệu Giải pháp – Kết nối Cung cầu

Mục tiêu của mỗi chủ đề trong webinar:

  • Chia sẻ thông tin và trao đổi về hợp tác
  • Chia sẻ kiến thức chuyên sâu cho 1 chủ đề nhất định (Hyperlink các chủ đề)
  • Giới thiệu các giải pháp, dịch vụ, phần mềm chuyên ngành có tầm, có uy tín
  • Thảo luận:
    • Cách thức làm việc hiệu quả, tăng năng suất, an toàn thông tin trên nền tảng số hóa hiện nay
    • Cách thức thúc đẩy kinh doanh trong nền kinh tế số
  • Thông tin về các dự án của hiệp hội, tổ chức, cơ quan nhà nước cho các doanh nghiệp Việt Nam