GIỐI THIỆU

Theo dự đoán của các chuyên gia, tình hình đại dịch COVID – 19 có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong 2 – 3 năm tiếp theo. Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh truyền thông, marketing, quảng bá và kết nối hợp tác, cung cầu trong trạng thái bình thường mới, VINASA sẽ tổ chức Chuỗi các hội thảo trực tuyến Thúc đẩy Chuyển đổi số với mục đích “Chia sẻ Thông tin – Giới thiệu Giải pháp – Kết nối Cung cầu”.

LỊCH TRÌNH

Chủ đề Thời gian Đăng ký
Chuyển đổi số thúc đẩy kinh doanh – bán hàng 16/9/2020  
CĐS trong quản trị doanh nghiệp, dự án 23/9/2020  
CĐS trong quản trị tài chính kế toán 30/9/2020  
Digital Marketing 7/10/2020  
CĐS trong quản trị và phát triển nguồn nhân lực (HRM) 14/10/2020  
Ứng dụng nền tảng AI, Big Data trong thúc đẩy kinh doanh 21/10/2020  
RPA – Tự động hóa quy trình nghiệp vụ 28/10/2020  
Chuyển đổi số trong quản lý khách hàng (CRM) 4/11/2020  
Chuyển đổi số trong quản lý văn phòng, hành chính 11/11/2020  
Bảo mật, an toàn thông tin 18/11/2020  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chuyển đổi số thúc đẩy kinh doanh – bán hàng